Dla kogo pracujemy?

Realizujemy zlecenia pochodzące od firm, organizacji, samorządów i od osób prywatnych. Szanujemy naszych klientów bo rozumiemy, że każdy projekt, z którym do nas przychodzą, i ten duży i ten mały – jest dla nich najważniejszy.

Gdzie i kiedy pracujemy?

Przy realizacji fotografii i zdjęć do filmów pracujemy wszędzie tam, gdzie potrzebują nas nasi klienci, czasem są to pałacowe salony, sale koncertowe lub studio, innym razem wielkomiejskie przestrzenie, fabryczne hale, hotele, kościoły, górskie przełęcze, podziemne sztolnie, błota i lasy. Zlecenia realizujemy w Polsce, ale zdarzają się nam też lokacje zagraniczne na terenie Europy. Podczas naszej pracy najdalej dotarliśmy do Stambułu, gdzie przekraczając cieśninę Bosfor dumnie wkroczyliśmy do Azji.
Obrabiając fotografie, montując filmy i pracując nad plikami graficznymi, np. fotoobrazami stylizowanymi na obrazy olejne, zaszywamy się w naszej pracowni jak w zamku dopóki nie zakończymy projektu. 

Szanujemy siebie i naszych klientów. Staramy się nie przekraczać ogólnie przyjętych norm dotyczących pory i czasu pracy, ale jeżeli zlecenie nas zafascynuje potrafimy zrobić naprawdę wiele…

Jaki jest zakres naszych usług?

Zajmujemy się głównie fotografią reportażową z wydarzeń, fotografią kreatywną, obróbką graficzną i fotomontażem wykorzystywanymi do promocji i reklamy oraz fotografią nieruchomości. Tworzymy filmy. Najczęściej zajmujemy się formami dokumentalnymi, reportażem z wydarzeń, filmami korporacyjnymi i małymi formami fabularnymi, takimi jak seriale tv, klipy, reklamy. Jesteśmy otwarci na każdą ciekawą i kreatywną propozycję. 

Współpracujemy ze sztabem profesjonalistów, którzy mogą nas wesprzeć przy bardziej skomplikowanych projektach – charakteryzatorami, mistrzami oświetlenia, kostiumografami, asystentami planu, szwenkierami, scenarzystami…

Jak rozpocząć współpracę?

Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie korzystając np. z przycisku obok i przedstawić nam swój projekt. Skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o rozmowę w celu bliższego poznania Państwa potrzeb. Na tej podstawie przygotujemy ofertę. Gdy wszystkie szczegóły zostaną uzgodnione, przyjmujemy zlecenie produkcyjne (ścieżka uproszczona) lub zawieramy umowę (ścieżka pełna) i przystąpimy do pracy.

Czemu czasem nie odbieramy telefonów?

Praca podczas sesji fotograficznej lub na planie filmowym wymaga skupienia się na zadaniu, bo ono jest najważniejsze dla nas i naszych klientów. Dlatego podczas pracy często zdarza się, że mamy wyłączone telefony. Na wszystkie przychodzące w tym czasie połączenia staramy się oddzwonić w jak najkrótszym czasie.

Czy posiadamy stały cennik i jaki sposób wyceniamy usługę?

Posiadamy wewnętrzny cennik, który jest odzwierciedleniem trendów na rynku fotografii i filmu, jednak każde zlecenie jest inne i każdorazowo wymaga indywidualnych korekt w górę lub w dół ze względu na różne oczekiwania i potrzeby klientów, a co za tym idzie zmienne koszty. Dopiero po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta i warunkami zlecenia przedstawiamy finalną, indywidualną wycenę.

Kiedy oczekujemy zapłaty?

Termin i sposób zapłaty jest różny zależnie od klienta, usługi i kanału płatności. Przy usługach fotograficznych i filmowych dla firm najczęściej podpisujemy umowę, oczekujemy zadatku (przelew) pokrywającego koszty produkcji, a finalne rozliczenie następuje po wykonaniu usługi (przelew). Przy usługach fotograficznych i filmowych dla osób prywatnych przy odległych terminach oczekujemy bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej za termin (przelew), a rozliczenie następuje po wykonaniu usługi, przed finalnym przekazaniem materiału foto/wideo (przelew, płatność online, gotówka). Przy usługach fotograficznych i filmowych w terminach ekspresowych płatność za usługę następuje z chwilą zarezerwowania/zakupienia usługi (przelew, płatność online, gotówka). Płatność za produkty fotograficzne – obrazy, odbitki, inne frodukty foto następuje z chwilą ich zamówienia (przelew, płatność online). W przypadku zleceń rozciągniętych w czasie dzielimy je na etapy i stosujemy płatności za zakończone etapy.

Po co są umowy?

Zlecenia produkcyjne / umowy, stosujemy aby zabezpieczyć obie współpracujące ze sobą strony, klienta i nas. Klienta, bo umowa zobowiązuje nas do przestrzegaia wszystkich poczynionych z nim ustaleń i klient wie czego może od nas oczekiwać. Nas, bo z doświadczenia wiemy, że czasami zdarzają się nagłe, jednostronne zmiany ustaleń przez klienta, które mogłyby skutkować dla nas problemami organizacyjnymi i zwiększonymi kosztami. Oczywiście w przypadkach szczególnych i uzasadnionych każde zlecenie produkcyjne / umowę można przy obustronnej akceptacji nowych warunków aneksować.

Czym są prawa autorskie?

Prawo autorskie wchodzące w skład prawa własności intelektualnej, to ogół praw przysługujących autorowi utworu (albo innemu uprawnionemu podmiotowi), w naszym przypadku fotografii lub filmu, upoważniających go do decydowania o sposobie eksploatacji utworu czyli sposobie korzystania z niego i czerpaniu z niego korzyści finansowych.

Jak przestrzegamy praw autorskich?

To na jakich zasadach i w jakim zakresie przekazywane są przez nas prawa autorskie do każdego dzieła (fotografii, filmu, grafiki), również dzieła będącego składową większego dzieła (np. kreacji) określone jest w naszym regulaminie. Zapisy te pozwalają uniknąć w przyszłości nieporozumień na tym tle pomiędzy nami a klientem lub twórcami. Dzięki takiemu rozwiązaniu współpraca z nami zawsze gwarantuje klientowi poczucie bezpieczeństwa. 

Co to jest RODO?

RODO (zwane też z języka angielskiego GDPR) to unijne rozporządzenie 2016/679 z dnia 02.04.2016 o ochronie danych osobowych zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, które zaczęło obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018 roku. RODO nakłada szereg obowiązków na firmy przetwarzające dane osobowe – również na nas, a jednocześnie zapewnia klientom i partnerom będącym osobami fizycznymi liczne prawa, pozwalające im zadbać o swoją prywatność.

Kiedy mamy styczność z RODO?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas zbierane np. na potrzeby:

  • kontaktu w celu uzgodnień (przekazanie nam przez Państwa imienia, nazwiska i adresu e-mail lub telefonu to zgodnie z przepisami już przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych),
  • organizacji sesji fotograficznej / produkcji filmowej,
  • podpisania zlecenia produkcyjnego / umowy,
  • sprzedaży produktów fotograficznych,
  • wystawienia dokumentów sprzedaży,
  • uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku,
  • dystrybucji gotowych materiałów,
  • promocji, reklamy i marketingu bezpośredniego naszej firmy (za dodatkową Państwa zgodą).

Jaka jest nasza polityka prywatności?

O tym jak wypełniamy przepisy RODO oraz jak dbamy o prywatność naszych klientów i odwiedzających naszą witrynę www.photo3K.pl mówi nasza polityka prywatności, z którą możecie się Państwo zapoznać w dowolnym momencie. W razie wątpliwości służymy odpowiedziami na rodzące się pytania o szczegółowe rozwiązania jakie stosujemy.

Regulaminy

Zasady korzystania z naszych usług fotograficznych, filmowych, graficznych, zasady zakupu produktów fotograficznych i funkcjonowania strony internetowej photo3K.pl regulują nasze Regulaminy. Zlecenie nam uługi, zakup foto produktu i korzystanie ze strony www jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją właściwego Regulaminu.