Dla kogo pracujemy?

Realizujemy zlecenia pochodzące zarówno od firm, organizacji, samorządów, jak i od osób prywatnych. Szanujemy naszych klientów bo rozumiemy, że każdy projekt, z którym do nas przychodzą – i duży i mały – jest dla nich naprawdę ważny.

Gdzie i kiedy pracujemy?

Pracujemy wszędzie tam, gdzie potrzebują nas nasi klienci, czasem są to pałacowe salony, sale koncertowe lub studio, innym razem wielkomiejskie przestrzenie, fabryczne hale, hotele, kościoły, górskie przełęcze, podziemne sztolnie, błota i lasy. Najczęściej zlecenia realizujemy w Polsce, ale zdarzają się nam też lokalizacje zagraniczne na terenie Europy. Najdalej dotarliśmy do Stambułu, gdzie przekraczając cieśninę  Bosfor dumnie wkroczyliśmy do Azji.

Szanujemy siebie i naszych klientów. Staramy się nie przekraczać ogólnie przyjętych norm dotyczących pory i czasu pracy, ale jeżeli zlecenie nas zafascynuje potrafimy zrobić naprawdę wiele.

Na czym polega nasza praca?

Tworzymy fotografie, grafiki i realizujemy materiały filmowe. Dla naszych klientów zatrzymujemy rzeczywistość, uciekające ułamki sekund, które chcieliby zatrzymać w pamięci lub kreujemy tą rzeczywistość od nowa aby wywołać oczekiwany efekt. 

 

Jaki jest zakres naszych usług?

Zajmujemy się głównie fotografią reportażową z wydarzeń, fotografią kreatywną wykorzystywaną do promocji i reklamy oraz fotografią nieruchomości i 360°, tworzymy wirtualne spacery na strony www i na mapy Google.

Tworzymy filmy. Najczęściej zajmujemy się formami dokumentalnymi, reportażem z wydarzeń, filmami korporacyjnymi i małymi formami fabularnymi, takimi jak seriale tv, klipy, reklamy. Jesteśmy też otwarci na każdą ciekawą i kreatywną propozycję.

Współpracujemy ze sztabem profesjonalistów, którzy mogą nas wesprzeć przy bardziej skomplikowanych projektach – charakteryzatorami, mistrzami oświetlenia, kostiumografami, asystentami planu, szwenkierami, scenarzystami…

Jak rozpocząć współpracę?

Wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie korzystając np. z przycisku obok i przedstawić nam swój projekt. Skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o rozmowę w celu bliższego poznania Państwa potrzeb. Na tej podstawie przygotujemy ofertę. Gdy wszystkie szczegóły zostaną uzgodnione, przyjmujemy zlecenie produkcyjne (ścieżka uproszczona) lub zawieramy umowę (ścieżka pełna) i przystąpimy do pracy.

Czemu czasem nie odbieramy telefonów?

Praca podczas sesji fotograficznej lub na planie filmowym wymaga skupienia się na zadaniu, bo ono jest najważniejsze dla nas i naszych klientów. Dlatego podczas pracy często zdarza się, że mamy wyłączone telefony. Na wszystkie przychodzące w tym czasie połączenia staramy się oddzwonić w jak najkrótszym czasie.

Czy posiadamy stały cennik?

Na część oferowanych przez nas usług posiadamy stały cennik (fotografia nieruchomości, wnętrz, fotografia 360°, wirtualne spacery), są jednak takie, które wymagają każdorazowo indywidualnej wyceny zlecenia ze względu na różne oczekiwania i potrzeby klienta, a co za tym idzie zmienne koszty. Do tej grupy zaliczamy fotoreportaż, fotografię kreatywną, komercyjną, fotomanipulację i produkcję filmową. Każde takie zlecenie jest inne i w trosce o interes klienta nie chcemy wpasowywać ich w jeden statystyczny szablon.

W jaki sposób wyceniamy usługę?

Zależy nam na tym, aby wycena zleceń nie objętych stałym cennikiem była atrakcyjna dla klienta i realna budżetowo do realizacji dla nas. Dlatego każde takie zlecenie wyceniamy indywidualnie. Z jednej strony sztywna wcześniej podana cena mogłaby okazać się nieadekwatna i odstraszająca dla klienta, jeżeli uwzględnilibyśmy w niej wiele potencjalnych “niespodzianek”, z którymi pożemy się spotkać w trakcie realizacji zlecenia, z drugiej strony z tych samych powodów mogłaby się okazać za niska dla nas, aby zlecenie zrealizować bez przekroczenia budżetu. Dlatego zawsze przed podaniem ceny staramy się dokładnie poznać potrzeby i oczekiwania klienta aby nasza wycena była atrakcyjna i adekwatna.

Kiedy oczekujemy zapłaty?

Zwyczajowo zapłata za usługę następuje po wykonaniu zlecenia i akceptacji efektów naszej pracy przez klienta, na podstawie wystawionej przez nas faktury vat. W przypadku większych zleceń lub wymagających większych nakładów finansowych na etapie przygotowawczym mamy zwyczaj pobierać zaliczkę przed przystąpieniem do pracy. W przypadku zleceń rozciągniętych w czasie dzielimy je na etapy i stosujemy płatności za zakończone etapy.

Jak wygląda rozliczenie?

Przedstawiamy klientowi do akceptacji efekty naszej pracy. Zwyczajowo klient ma prawo do drobnych darmowych poprawek, których zakres nie wybiega poza zapisy zlecenia produkcyjnego lub umowy. Po końcowej akceptacji efektów naszej pracy przez klienta wystawiamy fakturę i po otrzymaniu płatności przekazujemy klientowi finalny produkt

Po co są umowy?

Zlecenia produkcyjne / umowy, które stosujemy zabezpieczają obie współpracujące ze sobą strony, klienta i nas. Klienta, bo umowa zobowiązuje nas do przestrzegaia wszystkich poczynionych z nim ustaleń i klient wie czego może od nas oczekiwać. Nas bo z doświadczenia wiemy, że czasami zdarzają się nagłe, jednostronne zmiany ustaleń przez klienta, które mogłyby skutkować dla nas problemami organizacyjnymi i zwiększonymi kosztami. Oczywiście w przypadkach szczególnych i uzasadnionych każde zlecenie produkcyjne / umowę można przy obustronnej akceptacji nowych warunków aneksować.

Czym są prawa autorskie?

Prawo autorskie wchodzące w skład prawa własności intelektualnej, to ogół praw przysługujących autorowi utworu (albo innemu uprawnionemu podmiotowi), w naszym przypadku fotografii lub filmu, upoważniających go do decydowania o sposobie eksploatacji utworu czyli sposobie korzystania z niego i czerpaniu z niego korzyści finansowych.

Jak przestrzegamy praw autorskich?

W każdym zleceniu produkcyjnym / umowie wyraźnie zapisujemy na jakich zasadach i w jakim zakresie przekazywane są prawa autorskie do każdego dzieła (fotografii, filmu, grafiki), również dzieła będącego składową większego dzieła (np. kreacji). Pozwala to uniknąć w przyszłości nieporozumień na tym tle pomiędzy nami a klientem lub twórcami. Dzięki takiemu rozwiązaniu współpraca z nami gwarantuje klientowi poczucie bezpieczeństwa. 

Co to jest RODO?

RODO (zwane też z języka angielskiego GDPR) to unijne rozporządzenie 2016/679 z dnia 02.04.2016 o ochronie danych osobowych zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, które zaczęło obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018 roku. RODO nakłada szereg obowiązków na firmy przetwarzające dane osobowe – również na nas, a jednocześnie zapewnia klientom i partnerom będącym osobami fizycznymi liczne prawa, pozwalające im zadbać o swoją prywatność.

Kiedy mamy styczność z RODO?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas zbierane np. na potrzeby

  • kontaktu w celu uzgodnień (przekazanie nam przez Państwa imienia, nazwiska i adresu e-mail lub telefonu to zgodnie z przepisami już przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych),
  • organizacji sesji fotograficznej / produkcji filmowej,
  • podpisania zlecenia produkcyjnego / umowy,
  • uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku,
  • dystrybucji gotowych materiałów,
  • promocji, reklamy i marketingu bezpośredniego naszej firmy (za dodatkową Państwa zgodą).

Jaka jest nasza polityka prywatności?

O tym jak wypełniamy przepisy RODO oraz jak dbamy o prywatność naszych klientów i odwiedzających naszą witrynę www.photo3K.pl mówi nasza polityka prywatności, z którą możecie się Państwo zapoznać w dowolnym momencie. W razie wątpliwości służymy odpowiedziami na rodzące się pytania o szczegółowe rozwiązania jakie stosujemy.