PO CO KOMU REGULAMIN?

Czy zdarzył Ci się w przeszłości zawód i rozczarowanie świadczoną Ci usługą? Otrzymałeś/aś coś innego niż oczekiwałeś/aś? No właśnie. To bardzo niekomfortowa sytuacja dla Ciebie, ale też dla Twojego usługodawcy. Po to właśnie przygotowaliśmy nasze regulaminy, aby uszczegółowić zasady naszej współpracy i sprawić że będzie ona przyjemna, komfortowa i przyniesie Ci oczekiwany przez Ciebie efekt. To co – zaczynamy?

Prosimy, przeczytaj uważnie i zapoznaj się z treścią regulaminu wybranej przez Ciebie usłgi przed wpłaceniem opłaty rezerwacyjnej na zamawianą usługę. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami, postaramy się je rozwiać i wyjaśnić czemu służą poszczególne zapisy regulaminów. PAMIĘTAJ, rezerwacja naszej usługi fotograficznej oznacza akceptację jej regulaminu.

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWYCH

REZERWACJA SESJI

1. Rezerwacji sesji możesz dokonać osobiście, poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.photo3k.ple-mailem pawel@photo3k.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 601 535 871. Możesz zrobić to również za pośrednictwem współpracujących z nami partnerów.

2. Aby mieć pewność że znajdziemy dla Ciebie najdogodniejszy termin postaraj się zarezerwować sesję z jak największym wyprzedzeniem. Przy rezerwacjach „w ostatniej chwili” nie gwarantujemy dostępności dogodnego terminu.

3. Po ustaleniu dostępności terminu sesji, termin jest przez nas blokowany na 2 dni robocze. W tym czasie należy wpłacić na nasze konto bankowe Opłatę rezerwacyjną zgodnie z cennikiem, której zaksięgowanie na naszym koncie równoznaczne będzie ze skutecznym zarezerwowaniem ustalonego wcześniej terminu. Otrzymasz od nas potwierdzenie rezerwacji. Wpłacona opłata rezerwacyjna odliczona zostanie od kosztu sesji. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z terminu lub nie pojawienia się na sesji. Brak wpłaty Opłaty rezerwacyjnej w ww. terminie równoznaczny jest z rezygnacją z sesji a termin zostaje zwolniony. Po dokonaniu rezerwacji, ze względu na różne zdarzenia losowe, zarówno klient jak i fotograf mają prawo do jednej zmiany terminu sesji bez podania przyczyny z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.

4. W trakcie rezerwacji sesji należy ustalić z fotografem szczegóły sesji: termin, zakres, uczestników, miejsce, typ sesji, czas trwania, oczekiwania klienta i zapoznać się z kosztem sesji.

5. Przed rezerwacją terminu sesji Klient powinien zapoznać się z portfolio Fotografa. Rezerwacja terminu sesji oznacza, że akceptuje on styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki przez Fotografa. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania fotografii niezgodnych z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnych z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem.

6. Rezerwując sesję należy powierzyć Fotografowi swoje dane osobowe konieczne do realizacji i rozliczenia usługi: swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu (stworzenie galerii prywatnej on-line, kontaktu mailowego i telefonicznego). Dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami RODO. Klient podając swoje dane zgadza się na przetwarzanie ich przez Fotografa w celu umożliwienia realizacji usługi.

SESJA ZDJĘCIOWA

1. Sesja w zależności od ustaleń może być realizowana w studio, w plenerze lub obiekcie wynajętym na cele sesji.

2. Prosimy o punktualność. Spóźnienie skraca ustalony czas sesji o czas spóźnienia. Możliwe jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem przedłużenie sesji, o ile Fotograf ma wolny termin bezpośrednio po sesji.

3. Ze względu na dotychczasowe doświadczenie Fotograf nie wyraża zgody na obecność podczas sesji osób trzecich niebiorących udziału w sesji, gdyż najczęściej wpływa to negatywnie na efekt końcowy pracy. Wyjątek stanowi wymagana przez Fotografa obecność opiekunów prawnych podczas sesji z osobami niepełnoletnimi.

4. Efekt końcowy w postaci fotografii to wynik współpracy Fotografa i osoby fotografowanej, dlatego przed sesją i w trakcie jej trwania należy zwracać uwagę Fotografowi na ujęcia i aranżacje, na których zależy Klientowi. Przed zakończeniem sesji należy skonsultować ujęcia, które powstały chyba, że Klient nie posiada sprecyzowanych oczekiwań. Brak zgłoszonych uwag podczas sesji równoznaczny jest z akceptacją wykonanych fotografii. Uwagi dotyczące ujęć i aranżacji nie będą uwzględniane później na etapie obróbki fotografii.

5. Bez zgody Fotografa podczas sesji fotograficznej, m. in. ze względu na komfort uczestników sesji, obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania przez osoby trzecie (np. smartfonem).

WYBÓR I OBRÓBKA UJĘĆ

1. Po sesji, najczęściej w czasie kilku dni, nie dłużej jednak niż w czasie 10 dni roboczych, Klient na podany przez siebie podczas rezerwacji sesji adres e-mail otrzymuje hasło i link do prywatnej galerii zawierającą poddane wstępnej selekcji technicznej i artystycznej ujęcia wykonane podczas sesji, nie poddane jeszcze procesowi postprodukcji.

2. Klient z dostępnych ujęć może wybrać do dalszej obróbki ujęcia zawarte w cenie sesji oraz jeżeli chce ujęcia dodatkowe do dalszej obróbki za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem. Jeżeli Klient nie dokona wyboru ujęć zawartych w cenie sesji w czasie 30 dni od udostępnienia mu galerii Fotograf ma prawo dokonać wyboru tych zdjęć według własnego uznania nie czekając dłużej na wybór Klienta.

3. Klient dokonanej selekcji w galerii prywatnej nie może pomniejszyć, ale może powiększyć ją o dowolną ilość ujęć dodatkowych zgodnie z cennikiem. Jest to możliwe przez okres 3 miesięcy, po tym terminie galeria i ujęcia zostaną usunięte i nie będzie możliwości dokupienia dodatkowych ujęć w późniejszym czasie.

4. Fotograf nie przekazuje, ani nie sprzedaje pozostałych zdjęć nieobrobionych (bez postprodukcji) z sesji.

5. Standardowo obrobione zdjęcia przekazywane są Klientowi w postaci: 

– plików jpg w jakości umożliwiającej wydruk/cyfrowe wywołanie w standardowych formatach, 
– plików jpg w jakości dostosowanej do publikacji elektronicznych (np. portale społecznościowe) zawierających logotyp Fotografa.

Klient nie ma obowiązku publikowania w internecie zdjęć z logotypem Fotografa, jednak będzie to miłym gestem w uznaniu jego pracy podobnie jak podpisanie lub podlinkowanie pod fotografią jej autora: foto: http://photo3K.plPrzygotowanie fotografii w innych formatach wymaga odrębnych ustaleń.

6. Każde wybrane przez Klienta ujęcie do postprodukcji zostanie poddane starannej obróbce graficznej opisanej w cenniku sesji. Czas obróbki najczęściej nie przekracza 10 dni roboczych, w sytuacjach szczególnych może wydłużyć się do 20 dni roboczych.

PŁATNOŚĆ I ZGODA NA PUBLIKACJĘ

1. Płatność za sesję musi być dokonana najpóźniej w dniu wykonania sesji zdjęciowej. Należy posiadać przy sobie potwierdzenie przelewu lub odliczoną kwotę pomniejszoną o wpłaconą wcześniej Opłatę rezerwacyjną.

2. Płatność za ujęcia dodatkowe wybrane z galerii prywatnej należy dokonać przelewem na konto Fotografa.

3. Postprodukcja fotografii rozpoczyna się dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat należnych za sesję i wybrane ujęcia.

4. Udział w sesji fotograficznej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Klient przed sesją może zdecydować czy chce wspomóc Fotografa poprzez wyrażenie swojej zgody na upublicznienie przez Fotografa swojego wizerunku (publikację wybranych fotografii) odrębnie:

– na profilu firmowym Fotografa w ramach portalu społecznościowego Facebook i Instagram
– na firmowej stronie internetowej Fotografa
– w internetowych galeriach fotograficznych
– w publikacjach elektronicznych
– w materiałach reklamowych Fotografa
– w prasie i tv

Taka dobrowolna zgoda udzielona Fotografowi jest dla niego bardzo ważna. To dla niego sposób, by móc promować swoją pracę. Zgodnie z prawem Klient w dowolnej chwili może taką zgodę odwołać. Zgoda udzielana jest przez podpisanie formularza przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej.

6. W przypadku realizacji zdjęć poza studiem, w obiekcie wynajętym opłata za wynajem musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem sesji, a w przypadku rezygnacji z terminu przez Klienta w czasie krótszym niż dopuszczalny przez właściciela obiektu lub nie pojawienia się na sesji, opłata za wynajem obiektu nie podlega zwrotowi chyba, że właściciel obiektu zdecyduje inaczej.

7. W przypadku realizacji sesji w odległości powyżej 50 km od siedziby Fotografa do usługi doliczany jest koszt dojazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami urzędowymi, a w przypadku odległości większej niż 100 km od siedziby Fotografa dodatkowo koszt noclegu i wyżywienia wyliczone przez Fotografa przed zarezerwowaniem sesji przez Klienta.

8. Za szkody wyrządzone w trakcie sesji działaniem Klienta / osoby fotografowanej, takie jak np.: zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty, wyposażenie, itp. odpowiedzialność finansową ponosi Klient. Rekompensatę strat należy wnieść gotówką lub przelewem na konto Fotografa w dniu zdarzenia.

PRAWA AUTORSKIE

1. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami) prawa autorskie do zdjęć wykonanych podczas sesji pozostają przy Fotografie. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z przekazaniem własności w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale jest zakupem licencji na wykorzystanie fotografii, z której jasno wynika co Klient z fotografią robić może, a czego nie.

2. Fotograf standardowo udziela dwóch rodzajów licencji:

licencji NA UŻYTEK PRYWATNY (niezwiązany z czerpaniem zysków w związku z wykorzystaniem fotografii)
licencji NA UŻYTEK KOMERCYJNY (związany z czerpaniem zysków w związku z wykorzystaniem fotografii)

Decyzję o wyborze rodzaju licencji Klient podejmuje podczas rezerwacji terminu sesji. Inne rozwiązania prawne, w tym przekazanie praw autorskich do fotografii wymagają odrębnych ustaleń.

ODBIÓR GOTOWYCH ZDJĘĆ

1. Odbiór gotowych plików jpg standardowo odbywa się poprzez pobranie ich z galerii prywatnej udostępnionej Klientowi przez Fotografa do wyboru ujęć. Na życzenie możliwe jest przesłanie gotowych plików serwisem Wetransfer.com.

2. Na życzenie Klienta możliwe jest zapisanie plików na nośniku za dodatkową opłatą (płyta DVD, pendrive).

3. Odbiór wydruków / odbitek i nośników możliwy jest w ustalonym z Fotografem terminie w Studio.

4. Istnieje możliwość wysłania wydrukowanych zdjęć za dodatkową opłatą (kurier, paczkomat lub Poczta Polska).

Ciesząc się z tego przywileju, że nasza pasja stała się naszą pracą, zawsze w efekty naszych fotograficznych poczynań wkładamy całe swoje serce i zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas będzie przyjemny i niezapomniany dla obu stron.

Aktalizacja: 2020.01.25.

REGULAMIN REPORTAŻU FOTOGRAFICZNEGO

REZERWACJA TERMINU FOTOREPORTAŻU

1. Rezerwacji sesji możesz dokonać osobiście, poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.photo3k.ple-mailem pawel@photo3k.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 601 535 871.

2. Aby mieć pewność że będziemy mogli dla Ciebie pracować w wybranym terminie postaraj się zarezerwować termin z jak największym wyprzedzeniem. Przy rezerwacjach „w ostatniej chwili” nie możemy zagwarantować dostępności terminu..

3. Po ustaleniu dostępności terminu fotoreportażu, termin jest przez nas blokowany na 2 dni robocze. W tym czasie należy wpłacić na nasze konto bankowe Opłatę rezerwacyjną zgodnie z cennikiem, której zaksięgowanie na naszym koncie równoznaczne będzie ze skutecznym zarezerwowaniem ustalonego terminu. Otrzymasz od nas potwierdzenie rezerwacji. Wpłacona opłata rezerwacyjna odliczona zostanie od kosztu fotoreportażu. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji/odwołania terminu. Brak wpłaty Opłaty rezerwacyjnej w ww. terminie równoznaczny jest z rezygnacją z fotoreportażu, a termin zostaje zwolniony.

4. W trakcie rezerwacji terminu fotoreportażu należy ustalić z fotografem szczegóły fotoreportażu: termin, zakres, uczestników, zgody, miejsce, czas trwania, oczekiwania klienta i zaakceptować wycenę usługi wykonaną przez fotografa na podstawie ww. informacji.

5. Przed rezerwacją terminu fotoreportażu Klient powinien zapoznać się z portfolio Fotografa. Rezerwacja terminu fotoreportażu oznacza, że akceptuje on styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki przez Fotografa. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania fotografii niezgodnych z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnych z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem.

6. Rezerwując termin fotoreportażu należy powierzyć Fotografowi swoje dane osobowe konieczne do realizacji i rozliczenia usługi: swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu (stworzenie galerii prywatnej on-line, kontaktu mailowego i telefonicznego). Dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami RODO. Klient podając swoje dane zgadza się na przetwarzanie ich przez Fotografa w celu umożliwienia realizacji usługi.

7. Klient rezerwując fotoreportaż zobowiązuje się do uzyskania zgód osób obecnych podczas wydarzenia, z którego będzie realizowany fotoreportaż, na utrwalenie przez Fotografa i publikację w określony przez siebie sposób wizerunków powstałych na fotografiach.

 

FOTOREPORTAŻ

1. Fotoreportaż realizowany jest w miejscu/miejscach wskazanych przez Klienta.

2. Klient zobowiązuje się do uzyskania zgód właścicieli obiektów, w których odbywać się będzie fotoreportaż, na publikację wizerunku obiektów na powstałych fotografiach, w tym poniesienia stosownych kosztów (opłat) jeżeli będą konieczne.

3. Klient zobowiązuje się do uzyskania zgód osób przebywających w miejscu realizacji fotoreportażu, na utrwalenie i publikację ich wizerunków na powstałych fotografiach.

4. Po stronie Klienta leży odpowiedzialność prawna i finansowa za niedopełnienie powyższych zobowiązań.

5. Klient zobowiązany jest przekazać Fotografowi wszelkie informacje dotyczące organizacji wydarzenia z którego realizowany jest fotoreportaż (miejsca i ich charakterystykę oraz terminy poszczególnych punktów programu) w celu umożliwienia Fotografowi zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych koniecznych do dokumentacji wydarzeń.

6. Fotograf ma prawo odmowy realizacji dodatkowych oczekiwań Klienta zgłoszonych bezpośrednio przed wydarzeniem lub w jego trakcie w przypadku braku środków technicznych lub organizacyjnych do prawidłowej realizacji oczekiwań klienta. Odmowa taka nie stanowi podstawy do negocjacji wynagrodzenia z Fotografem za fotoreportaż.

7. Klient zobowiązuje się zapewnić Fotografowi dostęp do wszystkich miejsc, z których realizowany jest fotoreportaż.

 

WYBÓR I OBRÓBKA UJĘĆ

1. Po zakończeniu fotoreportażu, najczęściej w czasie kilku dni, nie dłużej jednak niż w czasie 10 dni roboczych, Klient na podany przez siebie podczas rezerwacji adres e-mail otrzymuje hasło i link do galerii zawierającą poddane wstępnej selekcji technicznej i artystycznej ujęcia wykonane podczas fotoreportażu, nie poddane jeszcze procesowi postprodukcji.

2. Klient z dostępnych ujęć może wybrać do dalszej obróbki ujęcia, którymi jest zainteresowany w ilości określonej podczas rezerwacji fotoreportażu. Jeżeli Klient nie dokona wyboru ujęć zawartych w cenie sesji w czasie 30 dni od udostępnienia mu galerii Fotograf ma prawo dokonać wyboru tych zdjęć według własnego uznania nie czekając dłużej na wybór Klienta.

3. Klient dokonaną selekcję może powiększyć o dowolną ilość ujęć dodatkowych zgodnie z cennikiem. Jest to możliwe przez okres 3 miesięcy, po tym terminie galeria i ujęcia zostaną usunięte i nie będzie możliwości dokupienia dodatkowych ujęć w późniejszym czasie.

4. Fotograf nie przekazuje, ani nie sprzedaje pozostałych zdjęć nieobrobionych (bez postprodukcji) z fotoreportażu.

5. Standardowo obrobione zdjęcia przekazywane są Klientowi w postaci: 

– plików jpg w jakości umożliwiającej wydruk/cyfrowe wywołanie w standardowych formatach, 
– plików jpg w jakości dostosowanej do publikacji elektronicznych (np. portale społecznościowe) zawierających logotyp Fotografa.

Klient nie ma obowiązku publikowania w internecie zdjęć z logotypem Fotografa, jednak będzie to miłym gestem w uznaniu jego pracy podobnie jak podpisanie lub podlinkowanie pod fotografią jej autora: foto: http://photo3K.plPrzygotowanie fotografii w innych formatach wymaga odrębnych ustaleń.

6. Każde wybrane przez Klienta ujęcie do postprodukcji zostanie poddane obróbce graficznej. Czas obróbki najczęściej nie przekracza 20 dni roboczych, w sytuacjach szczególnych może wydłużyć się do 30 dni roboczych.

 

PŁATNOŚĆ I ZGODA NA PUBLIKACJĘ

1. Płatność za fotoreportaż musi być dokonana najpóźniej w dniu wykonania fotoreportażu. Należy posiadać przy sobie potwierdzenie przelewu lub odliczoną kwotę pomniejszoną o wpłaconą wcześniej Opłatę rezerwacyjną.

2. Płatność za ujęcia dodatkowe wybrane z galerii należy dokonać przelewem na konto Fotografa.

3. Postprodukcja fotografii rozpoczyna się dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat należnych za fotoreportaż i wybrane ujęcia dodatkowe.

4. Zlecenie fotoreportażu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Klient przed fotoreportażem może zdecydować czy chce wspomóc Fotografa poprzez wyrażenie swojej zgody i możliwienie zebrania zgód od osób fotografowanych na upublicznienie przez Fotografa swojego i ich wizerunków (publikację wybranych fotografii) odrębnie:

– na profilu firmowym Fotografa w ramach portalu społecznościowego Facebook i Instagram
– na firmowej stronie internetowej Fotografa
– w internetowych galeriach fotograficznych
– w publikacjach elektronicznych
– w materiałach reklamowych Fotografa
– w prasie i tv

Taka dobrowolna zgoda udzielona Fotografowi jest dla niego bardzo ważna. To dla niego sposób, by móc promować swoją pracę. Zgodnie z prawem Klient w dowolnej chwili może taką zgodę odwołać. Zgoda udzielona musi być w sposób świadomy przed rozpoczęciem fotoreportażu.

6. W przypadku realizacji fotoreportażu w odległości powyżej 50 km od siedziby Fotografa do usługi doliczany jest koszt dojazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami urzędowymi, a w przypadku odległości większej niż 100 km od siedziby Fotografa dodatkowo koszt noclegu i wyżywienia wyliczone przez Fotografa przed zarezerwowaniem fotoreportażu przez Klienta.

 

PRAWA AUTORSKIE

1. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami) prawa autorskie do zdjęć wykonanych podczas fotoreportażu pozostają przy Fotografie. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z przekazaniem własności w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale jest zakupem licencji na wykorzystanie fotografii, z której jasno wynika co Klient z fotografią robić może, a czego nie.

2. Fotograf standardowo udziela dwóch rodzajów licencji:

licencji NA UŻYTEK PRYWATNY (niezwiązany z czerpaniem zysków w związku z wykorzystaniem fotografii)
licencji NA UŻYTEK KOMERCYJNY (związany z czerpaniem zysków w związku z wykorzystaniem fotografii)

Decyzję o wyborze rodzaju licencji Klient podejmuje podczas rezerwacji terminu fotoreportażu. Inne rozwiązania prawne, w tym przekazanie praw autorskich do fotografii wymagają odrębnych ustaleń.

 

ODBIÓR GOTOWYCH ZDJĘĆ

1. Odbiór gotowych plików jpg standardowo odbywa się poprzez pobranie ich z galerii udostępnionej Klientowi przez Fotografa do wyboru ujęć. Na życzenie możliwe jest przesłanie gotowych plików serwisem Wetransfer.com.

2. Na życzenie Klienta możliwe jest zapisanie plików na nośniku za dodatkową opłatą (płyta DVD, pendrive).

3. Odbiór wydruków / odbitek i nośników możliwy jest w ustalonym z Fotografem terminie w Studio.

4. Istnieje możliwość wysłania wydrukowanych zdjęć za dodatkową opłatą (kurier, paczkomat lub Poczta Polska).

 

Ciesząc się z tego przywileju, że nasza pasja stała się naszą pracą, zawsze w efekty naszych fotograficznych poczynań wkładamy całe swoje serce i zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas będzie przyjemny i niezapomniany dla obu stron.

Aktualizacja: 2021.01.25