PO CO KOMU REGULAMIN?

Czy zdarzył Ci się w przeszłości zawód i rozczarowanie świadczoną Ci usługą? Otrzymałeś/aś coś innego niż oczekiwałeś/aś? No właśnie. To bardzo niekomfortowa sytuacja dla Ciebie, ale też dla Twojego usługodawcy. Po to właśnie przygotowaliśmy nasze regulaminy, aby uszczegółowić zasady naszej współpracy i sprawić że będzie ona przyjemna, komfortowa i przyniesie Ci oczekiwany przez Ciebie efekt. To co – zaczynamy?

Prosimy, przeczytaj uważnie i zapoznaj się z treścią wybranego regulaminu. PAMIĘTAJ, zakup naszej usługi lub produktu fotograficznego oznacza akceptację ich regulaminu.

REGULAMIN USŁUG FOTO/WIDEO

DEFINICJE

FOTOGRAF – Paweł Przybylski prowadzący działaność gospodarczą 3 KROKI Paweł Przybylski, wpisaną do CEiDG, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Młodzieżowa 19, NIP: 8941043684, REGON: 931167179, oferujący usługi fotograficzne, graficzne i filmowe pod marką photo3K.pl

KLIENT – Osoba fizyczna, przedsiębiorca lub inna osoba prawna korzystająca z usług Fotografa.

USŁUGA PLANOWANA – Usługa fotograficzna, filmowa lub graficzna której termin zarezerwowany został przez Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

USŁUGA EKSPRESOWA – Usługa fotograficzna, filmowa lub graficzna realizowana na bieżąco lub której termin zarezerwowany został przez Klienta na mniej niż 14 dni przed jej realizacją.

OPŁATA REZERWACYJNA – Opłata wnoszona przez Klienta, gwarantująca rezerwację ustalonego z Fotografem terminu Usługi Planowanej lub Usługi Ekspresowej. Opłata Rezerwacyjna w przypadku rezygnacji przez Klienta z zarezerwowanego terminu usługi jest bezzwrotna. Po realizacji usługi Opłata Rezerwacyjna zaliczana jest w poczet ceny usługi. 

REZERWACJA PLANOWANEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ, REPORTAŻU FOTO, USŁUGI WIDEO.

1. Rezerwacji sesji fotograficznej, reportażu fotograficznego, usługi wideo możesz dokonać osobiście, poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.photo3k.ple-mailem pawel@photo3k.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 601 535 871. Możesz zrobić to również za pośrednictwem współpracujących z nami partnerów.

2. Aby mieć pewność że znajdziemy dla Ciebie najdogodniejszy termin postaraj się zarezerwować usługę z jak największym wyprzedzeniem. Przy rezerwacjach „w ostatniej chwili” nie gwarantujemy dostępności dogodnego terminu.

3. Po ustaleniu dostępności terminu usługi planowanej, termin jest przez nas blokowany na 2 dni robocze. W tym czasie należy wpłacić na nasze konto bankowe Opłatę Rezerwacyjną zgodnie z cennikiem, której zaksięgowanie na naszym koncie równoznaczne będzie ze skutecznym zarezerwowaniem ustalonego wcześniej terminu. Opłaty dokonać można przelewem bankowym lub poprzez płatność online. Otrzymasz od nas potwierdzenie rezerwacji. Wpłacona opłata rezerwacyjna odliczona zostanie od kosztu usługi. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji przez klienta z terminu lub braku możliwości realizacji umówionej usługi w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta. Brak wpłaty Opłaty rezerwacyjnej w ww. terminie równoznaczny jest z rezygnacją z usługi, a termin zostaje zwolniony. Po dokonaniu rezerwacji, ze względu na różne zdarzenia losowe, zarówno klient jak i fotograf mają prawo do jednej zmiany terminu sesji bez podania przyczyny z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana przez Klienta lub Fotografa terminu reportażu fotograficznego i usługi wideo wymaga odrębnego porozumienia stron minimum 7 dni przed zarezerwowanym terminem.

4. Przed zarezerwowaniem usługi należy ustalić z fotografem szczegóły usługi: typ usługi, termin, zakres, uczestników, miejsce, czas trwania, dodatkowe oczekiwania klienta i zaakceptować wycenę usługi.

5. Przed rezerwacją terminu usługi Klient powinien zapoznać się z portfolio Fotografa. Rezerwacja terminu usługi oznacza, że akceptuje on styl wykonywania fotografii / filmów wraz ze sposobem ich obróbki przez Fotografa. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania fotografii / filmów niezgodnych z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnych z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem i montażem.

6. Rezerwując usługę należy powierzyć Fotografowi swoje dane osobowe konieczne do realizacji i rozliczenia usługi: swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu (stworzenie galerii prywatnej on-line, kontaktu mailowego i telefonicznego), a także dane konieczne do zaksięgowania usługi i wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonaną płatność. Dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami RODO opisanymi w naszej Polityce Prywatności. Klient podając swoje dane zgadza się na przetwarzanie ich przez Fotografa w celu umożliwienia realizacji usługi i rozliczenia usługi.

REZERWACJA EKSPRESOWEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ, REPORTAŻU FOTO, USŁUGI WIDEO.

1. Rezerwacja sesji fotograficznej, reportażu fotograficznego, usługi wideo w trybie ekspresowym możliwa jest poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.photo3k.ple-mailem pawel@photo3k.pl , telefonicznie pod numerem telefonu + 48 601 535 871 lub osobiście. 

2. Rezerwacja w trybie ekspresowym odbywa się w ramach wolnych terminów Fotografa. Fotograf nie gwarantuje dostępności terminu. 

3. Jeżeli termin usługi jest dostępny rezerwacja ekspresowa terminu następuje z chwilą wpływu na konto (przelew na konto bankowe lub płatność online) całości kwoty ustalonej za usługę podczas uzgodnień pomiędzy Klientem a Fotografem pomniejszona o 1 zł. Wpłata ta traktowana jest jako Opłata Rezerwacyjna, a Klient otrzyma od nas potwierdzenie rezerwacji. Jeżeli ze względu na opóźnienie w płatności Klienta termin ekspresowy zostanie zarezerwowany przez innego Klienta, który dokonał w tym czasie Wpłaty Rezerwacyjnej, wpłata zostanie zwrócona, a termin nie zostanie zarezerwowany. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zarezerwowanego w trybie ekspresowym terminu lub braku możliwości realizacji umówionej usługi w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie klienta opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

4. Przed zarezerwowaniem usługi należy ustalić z fotografem szczegóły usługi: typ usługi, termin, zakres, uczestników, miejsce, czas trwania, dodatkowe oczekiwania klienta i zaakceptować wycenę usługi.

5. Przed rezerwacją terminu usługi Klient powinien zapoznać się z portfolio Fotografa. Rezerwacja terminu usługi oznacza, że akceptuje on styl wykonywania fotografii / filmów wraz ze sposobem ich obróbki przez Fotografa. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania fotografii / filmów niezgodnych z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnych z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem i montażem.

6. Rezerwując usługę należy powierzyć Fotografowi swoje dane osobowe konieczne do realizacji i rozliczenia usługi: swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu (stworzenie galerii prywatnej on-line, kontaktu mailowego i telefonicznego), a także dane konieczne do zaksięgowania usługi i wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonaną płatność. Dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami RODO opisanymi w naszej Polityce Prywatności. Klient podając swoje dane zgadza się na przetwarzanie ich przez Fotografa w celu umożliwienia realizacji usługi i rozliczenia usługi.

 

SESJA ZDJĘCIOWA – WYKONANIE ZDJĘĆ

1. Sesja w zależności od ustaleń może być realizowana w studio, w plenerze lub obiekcie wynajętym na cele sesji.

2. Prosimy o punktualność. Spóźnienie skraca ustalony czas sesji o czas spóźnienia. Możliwe jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem przedłużenie sesji, o ile Fotograf ma wolny termin bezpośrednio po sesji.

3. Ze względu na dotychczasowe doświadczenie Fotograf nie wyraża zgody na obecność podczas sesji osób trzecich niebiorących udziału w sesji, gdyż najczęściej wpływa to negatywnie na efekt końcowy pracy. Wyjątek stanowi wymagana przez Fotografa obecność opiekunów prawnych podczas sesji z osobami niepełnoletnimi.

4. Efekt końcowy w postaci fotografii to wynik współpracy Fotografa i osoby fotografowanej, dlatego przed sesją i w trakcie jej trwania należy zwracać uwagę Fotografowi na ujęcia i aranżacje, na których zależy Klientowi. Przed zakończeniem sesji należy skonsultować ujęcia, które powstały chyba, że Klient nie posiada sprecyzowanych oczekiwań. Brak zgłoszonych uwag podczas sesji równoznaczny jest z akceptacją wykonanych fotografii. Uwagi dotyczące ujęć i aranżacji nie będą uwzględniane później na etapie obróbki fotografii.

5. Fotograf ma prawo przerwać sesję fotograficzną w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Fotografa lub osób uczestniczących w sesji, albo ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu fotograficznego. 

6. Bez zgody Fotografa podczas sesji fotograficznej, m. in. ze względu na komfort uczestników sesji, obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania przez osoby trzecie (np. smartfonem).

REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY, USŁUGA WIDEO – WYKONANIE ZDJĘĆ

1. Reportaż fotograficzny / usługa wideo realizowane są w miejscach i czasie uzgodnionych przez Klienta z Fotografem podczas zamawiania usługi. Klient zobowiązuje się zapewnić Fotografowi dostęp do wszystkich miejsc, z których realizowany jest fotoreportaż / nagranie wideo.

2. Fotograf ma prawo przerwać realizację reportażu / usługi wideo lub zmienić sposób ich realizacji w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Fotografa, osób pracujących przy reportażu / usłudze wideo i uczestników albo ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu fotograficznego / filmowego i nie stanowi podstawy do negocjacji wynagrodzenia Fotografa

3. Efekt końcowy w postaci cyklu fotografii reportażowych / gotowego materiału filmowego, to wynik koncepcji Fotografa i wytycznych Klienta przekazanych podczas zamawiania usługi. W trakcie realizacji reportażu / nagrania wideo Fotograf, w trosce od dobro całości reportażu / nagrania może, ale nie musi stosować się do nowych wytycznych Klienta powstałych pod wpływem chwili, zwłaszcza w przypadku braku środków technicznych lub organizacyjnych do prawidłowej realizacji nowych oczekiwań Klienta. Odmowa taka nie stanowi podstawy do negocjacji wynagrodzenia Fotografa.

WYBÓR I OBRÓBKA UJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH

1. Po sesji, w uzgodnionym z Klientem podczas rezerwacji usługi terminie, Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje hasło i link do prywatnej galerii zawierającej poddane wstępnej selekcji technicznej i artystycznej ujęcia wykonane podczas sesji, nie poddane jeszcze procesowi postprodukcji.

2. Klient z dostępnych ujęć może wybrać do dalszej obróbki ujęcia zawarte w cenie sesji oraz jeżeli chce ujęcia dodatkowe do dalszej obróbki za dodatkową opłatą zgodnie z przedstawionym podczas rezerwacji cennikiem. Jeżeli Klient nie dokona wyboru ujęć zawartych w cenie sesji w czasie 15 dni od udostępnienia mu galerii Fotograf ma prawo dokonać wyboru tych zdjęć według własnego uznania nie czekając dłużej na wybór Klienta.

3. Klient dokonanej selekcji w galerii prywatnej nie może pomniejszyć, ale może powiększyć ją o dowolną ilość ujęć dodatkowych zgodnie z cennikiem. Jest to możliwe przez okres 3 miesięcy, po tym terminie galeria i ujęcia zostaną usunięte i nie będzie możliwości dokupienia dodatkowych ujęć w późniejszym czasie.

4. Każde wybrane przez Klienta ujęcie do postprodukcji zostanie poddane starannej obróbce graficznej. Czas obróbki najczęściej nie przekracza 10 dni roboczych, w sytuacjach szczególnych może wydłużyć się do 20 dni roboczych.

5. Fotograf nie przekazuje, ani nie sprzedaje pozostałych zdjęć nieobrobionych (bez postprodukcji) z sesji.

6. Po zakończeniu reportażu fotograficznego, w uzgodnionym z Klientem podczas rezerwacji usługi terminie, Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje hasło i link do prywatnej galerii zawierającej poddane selekcji technicznej i artystycznej, w pełni obrobione zdjęcia wykonane podczas realizacji reportażuKlient z dostępnych ujęć może wybrać ilość zdjęć zawartą w cenie reportażu, oraz jeżeli chce ujęcia dodatkowe, za dodatkową opłatą zgodnie z przedstawionym podczas rezerwacji cennikiem.

5. Standardowo obrobione zdjęcia przekazywane są Klientowi w postaci: 

– plików jpg w jakości umożliwiającej wydruk/cyfrowe wywołanie w standardowych formatach, 
– plików jpg w jakości dostosowanej do publikacji elektronicznych (np. portale społecznościowe) zawierających logotyp Fotografa.

Klient nie ma obowiązku publikowania w internecie zdjęć z logotypem Fotografa, jednak będzie to miłym gestem w uznaniu jego pracy podobnie jak podpisanie lub podlinkowanie pod fotografią jej autora: foto: http://photo3K.plPrzygotowanie fotografii w innych formatach wymaga odrębnych ustaleń.

MONTAŻ I POSTPRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH

1. Po nagraniu, w uzgodnionym z Klientem podczas rezerwacji usługi terminie, Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje link do do materiału wideo przeznaczonego do akceptacji przez Klienta. Materiał opatrzony jest znakami wodnymi uniemożliwającymi nieuprawnione wykorzystanie.

2. Klient dokonuje akceptacji materiału wideo lub zgłasza uwagi do treści lub formy nagrania, które Fotograf postara się uwzględnić, o ile są one zgodne z ustaleniami poczynionymi podczas rezerwacji usługi. Jeżeli Klient nie dokona akceptacji materiału wideo w czasie 15 dni od udostępnienia mu nagrania do akceptacji, nagranie uważa się za zaakceptowane. 

3. Po akceptacji nagrania przez Klienta nagranie powielane jest zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rezerwacji usługi na odpowiednich nośnikach i nakładzie.

4. Fotograf nie przekazuje, ani nie sprzedaje surowych, nieobrobionych nagrań wideo, z których zmontowany został finalny film.

5. Gotowy film na nagranych nośnikach jest przekazywany Klientowi w uzgodniony sposób.

PŁATNOŚĆ I ZGODA NA PUBLIKACJĘ

1. Płatność za sesję planowaną musi być dokonana najpóźniej w dniu wykonania sesji zdjęciowej. Należy posiadać przy sobie potwierdzenie przelewu lub odliczoną kwotę pomniejszoną o wpłaconą wcześniej Opłatę Rezerwacyjną. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość płatności online.

2. Płatność za ujęcia dodatkowe wybrane z galerii prywatnej należy dokonać przelewem na konto Fotografa lub za pośrednictwem płatności online.

3. Postprodukcja fotografii rozpoczyna się dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat należnych za sesję i wybrane ujęcia.

4. Udział w sesji fotograficznej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Klient przed sesją, reportażem fotograficznym, nagraniem wideo może zdecydować czy chce wspomóc Fotografa poprzez wyrażenie swojej zgody na upublicznienie przez Fotografa swojego wizerunku (publikację wybranych fotografii) w postaci wybranych zdjęć lub fragmentów nagrań odrębnie:

– na profilu firmowym Fotografa w ramach portalu społecznościowego Facebook i Instagram
– na firmowej stronie internetowej Fotografa
– w internetowych galeriach fotograficznych
– w publikacjach elektronicznych
– w materiałach reklamowych Fotografa
– w prasie i tv

Taka dobrowolna zgoda udzielona Fotografowi jest dla niego bardzo ważna. To dla niego sposób, by móc promować swoją pracę. Zgodnie z prawem Klient w dowolnej chwili może taką zgodę odwołać. Zgoda udzielana jest przez podpisanie formularza przed rozpoczęciem usługi.

1. Płatność za reportaż fotograficzny planowany dokonywana jest po wykonaniu reportażu i zapoznaniu się Klienta ze zdjęciami powstałymi w ramach reportażu, ale przed przekazaniem ich Klientowi. Płatność pomniejszona jest o wpłaconą wcześniej Opłatę Rezerwacyjną. Płatność może być zrealizowana przelewem na konto Fotografa lub poprzez płatności online.

6. W przypadku reportażu fotograficznego / usługi wideo Klient zobowiązany jest do skutecznego poinformowania uczestników wydarzenia o wykonywanych zdjęciach / nagraniach i uzyskania ich zgody na utrwalenie i upublicznienie ich wizerunku. Ewentualne roszczenia ww. osób z tego tytułu obciążają Klienta.

7. Klient zobowiązuje się do uzyskania zgód właścicieli obiektów, w których odbywać się będzie fotoreportaż / nagranie wideo, na publikację wizerunku obiektów na powstałych fotografiach, w tym poniesienia stosownych kosztów (opłat) jeżeli będą konieczne. W przypadku realizacji zdjęć fotograficznych / filmowych poza studiem, w obiekcie wynajętym opłata za wynajem musi zostać uiszczona przez Klienta przed rozpoczęciem usługi, a w przypadku rezygnacji z terminu przez Klienta w czasie krótszym niż dopuszczalny przez właściciela obiektu lub nie pojawienia się w dniu usługi, opłata za wynajem obiektu nie podlega zwrotowi chyba, że właściciel obiektu zdecyduje inaczej.

8. W przypadku realizacji usługi w odległości powyżej 50 km od siedziby Fotografa do usługi doliczany jest koszt dojazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami urzędowymi, a w przypadku odległości większej niż 100 km od siedziby Fotografa dodatkowo koszt noclegu i wyżywienia wyliczone przez Fotografa przed zarezerwowaniem usługi przez Klienta. Opłata za koszty dodatkowe zgodnie z ustaleniami musi być uiszczona przez Klienta przed wykonaniem usługi.

9. Za szkody wyrządzone w trakcie realizacji usługi działaniem Klienta / osób fotografowanych / filmowanych oraz osób obecnych w miejscu realizacji usługi za zgodą Klienta, takie jak np.: zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty, wyposażenie, itp. odpowiedzialność finansową ponosi Klient. Rekompensatę strat należy wnieść gotówką lub przelewem na konto Fotografa w dniu zdarzenia.

PRAWA AUTORSKIE

1. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami) prawa autorskie do wykonanych zdjęć i zrealizowanych filmów / nagrań wideo pozostają przy Fotografie. Zakupienie fotografii / filmu nie jest równoznaczne z przekazaniem własności w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale jest zakupem licencji na wykorzystanie fotografii / filmu, z której jasno wynika co Klient z fotografią / filmem robić może, a czego nie.

2. Fotograf standardowo udziela dwóch rodzajów licencji:

licencji NA UŻYTEK PRYWATNY (niezwiązany z czerpaniem zysków w związku z wykorzystaniem fotografii / filmu)
licencji NA UŻYTEK KOMERCYJNY (związany z czerpaniem zysków w związku z wykorzystaniem fotografii / filmu)

Decyzję o wyborze rodzaju licencji Klient podejmuje podczas rezerwacji usługi. Inne rozwiązania prawne, w tym przekazanie praw autorskich do fotografii / filmu wymagają odrębnych ustaleń.

PRODUKTY I USŁUGI DODATKOWE

1. Do każdej usługi istnieje możliwość dokupienia fotoproduktów: pudełek, etui, odbitek, albumów, obrazów, magnesów, tripleksów, wydruków, nośników (pendrive, płyt DVD,) itp. z oferty Fotografa.

2. Istnieje możliwość wysłania gotowych produktów (kurier, paczkomat) za dodatkową opłatą.

3. Istnieje możliwość zamówienia na sesję stylistki i/lub charakteryzatorki za dodatkową opłatą.

Ciesząc się z tego przywileju, że nasza pasja stała się naszą pracą, zawsze w efekty naszych fotograficznych poczynań wkładamy całe swoje serce i zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas będzie przyjemny i niezapomniany dla obu stron.

Aktalizacja: 2022.03.01.

REGULAMIN SPRZEDAŻY FOTOOBRAZÓW