Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia medialne, fotograficzne i FILMOWE

Hasła “szkolenie filmowe”, “szkolenie fotograficzne“, “szkolenie medialne” to bardzo ogólne hasła, za którymi dla przeciętnego człowieka nie idą żadne konkrety. “Kowalskiemu” trudno wyobrazić sobie nawet jaki może być ich zakres, kto może potrzebować takich szkoleń i po co je w ogóle robić? Spróbuję przybliżyć nieco temat.

Szkolenia medialne

Najczęściej na szkolenia medialne zgłaszają się ludzie związani z biznesem lub administracją. Ludzie odpowiedzialni za wizerunek firmy, komunikację zewnętrzną, w tym kontakty z mediami, wystąpienia publiczne i materiały prasowe (artykuły, materiały audio, materiały wideo). Najczęściej stanowiska takie piastują osoby wcześniej związane z mediami, byli dziennikarze, znający się na swoim fachu i naturze mediów. Zdarza się jednak, że firma lub urząd rzuca na głęboką wodę osobę z minimalnym doświadczeniem lub wiedzą czysto teoretyczną, np. bezpośrednio po studiach. W takich sytuacjach, dla dobra wizerunku firmy, stanowiska i samej osoby pozostawionej na pożarcie medialnym drapieżnikom, powinna ona przejść szkolenie medialne. Intensywny trening z udziałem aktywnych zawodowo dziennikarzy radiowych i/lub telewizyjnych oraz osób odpowiedzialnych za dźwięk, obraz i wizerunek: operatorów, dźwiękowców i charakteryzatorek.

Od podstaw po masterclass

Najczęściej szkolenie takie ma formę praktycznych warsztatów podpartych sporą dawką teoretycznej wiedzy. Dobra firma szkoląca, zakres, długość i poziom szkolenia zawsze aktywnie dopasowywać będzie do potrzeb i oczekiwań klientów. Szkolenia takie, ze względu na poruszanie się w często delikatnej materii wiedzy poufnej, dotyczącej danej firmy, zawsze objęte są klauzulą poufności.

Szkolenia filmowe

Odbiorców szkoleń filmowych jest zdecydowanie więcej. Mogą to być, jak powyżej pracownicy firmy, administracji czy NGO, która postanowiła samodzielnie zająć się promocją swoich działań lub produkcją materiałów wideo, np. na YouTubie. Mogą to być początkujący youtuberzy i twórcy wideo albo osoby pasjonujące się produkcją filmową. Tu skupiamy się na aspektach technicznych (światło, dźwięk, realizacja filmowa, montaż), organizacyjnych, i twórczych (tworzenie narracji, scenariusza i reżyserii). Odbiorcami takich warsztatów bywają też uczniowie lub uczestnicy programów społecznych. Ja, miałem np. przyjemność realizowania całorocznych warsztatów filmowych dla uczniów szkół średnich z całego województwa, koordynowanych przez Urząd Marszałkowski. Prowadziłem też zajęcia filmowe w ramach programów terapeutycznych prowadzonych pod patronatem PFRON dla osób z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi. Dla nich podstawową rolą takich zajęć jest rola terapeutyczna.

Szkolenia fotograficzne

Tutaj sprawa jest najprostsza. Poszukują ich osoby prywatne, które pasjonuje fotografia ale czują, że ich umiejętności nie pozwalają im jeszcze rozwinąć skrzydeł oraz pracownicy odpowiedzialni za zdjęcia promocyjne usług lub produktów firmy. Najczęściej są to zajęcia grupowe, co pozwala znacząco zmniejszyć koszty przypadające na jedną osobę, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby prowadzić je w formie treningów indywidualnych.

Powrót do bloga
Powrót do góry
Zamknij Zoom